მექსიკელების — მეშვიდე ნომერი (მილიონი) ადამიანი მსოფლიოში

მიმდინარე მოსახლეობის მექსიკაში იყოფა მათი წარმოშობის მიხედვით იყოფა სამ ჯგუფად

მოსახლეობის, ანუ შთამომავლები შერეული ქორწინების თეთრკანიანი და ინდოელებს, ოცი შთამომავლები ევროპელები, თერთმეტი ინდოელებს, რომელიც ყველაზე მრავალრიცხოვანი შთამომავლების

About