გამოყენება და გადაწერა ნაბეჭდი მასალები შესაძლებელია მხოლოდ აქტიური ბმული რესურსი

შ.) ნახვა შეზღუდულია იმ მქონე ყველა საჭირო უფლებების ასეთი განთავსება

სერტიფიკატი რეგისტრაციას, მასობრივი ინფორმაციის მიერ გაცემული ფედერალური სამსახურის ზედამხედველობის სფეროში ტელეკომი, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მასობრივი კომუნიკაციების ათი ივნისი.

თექვსმეტი საკონტაქტო ინფორმაცია შესწორებული საჯარო ხელისუფლების (მათ შორის): ელ-ფოსტა: ტელეფონი

About